In: Johan Picardt, Korte beschryvinge van eenige vergetene en verborgene antiquiteten … in het antiquiteet-rijcke landschap Drenth, Tymon Houthaak, Amsterdam 1660, fol. 33. (Rijksstudio)